Thể loại: Tân cổ giao duyên

Qua sông
Tài Bửu Bửu | Kiều Hoa | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 335
 
Vọng cổ teen
Huyền Trâm | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 567
 
Xin lỗi tình yêu
Lê Văn Gàn | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 484
 
Nửa vầng trăng
Thanh Tâm | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 490
 
Lan và Điệp
Bích Hạnh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 641
 
Người ấy là ai
Lệ Thủy | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 607
 
Nếu vắng anh
Lệ Thủy | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 477
 
Intro
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 740
 
Bạn Đời
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 700
 
Bông Sen Trắng
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 805
 
Thời Con Gái
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 591
 
Hòn Vong Phu(1 )
Mỹ Châu | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 670
 
Lỡ hẹn
Quang Lê | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 495
 
Tình Quê
Cẩm Tiên | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 405
 
Lời ru
Út Bạch Lan | Ngân Huệ | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 329
 
Dòng đời
Trọng Phúc | Thoại Mỹ | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 354
 
Hương tóc mạ non
Vân Hà | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 318
 
Duyên quê
Tài Linh | Vũ Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 445
 

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO