Thể loại: Tân cổ giao duyên

Qua sông
Tài Bửu Bửu | Kiều Hoa | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 565
 
Vọng cổ teen
Huyền Trâm | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 626
 
Xin lỗi tình yêu
Lê Văn Gàn | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 544
 
Nửa vầng trăng
Thanh Tâm | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 548
 
Lan và Điệp
Bích Hạnh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 690
 
Người ấy là ai
Lệ Thủy | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 662
 
Nếu vắng anh
Lệ Thủy | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 531
 
Intro
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 808
 
Bạn Đời
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 773
 
Bông Sen Trắng
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 962
 
Thời Con Gái
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 661
 
Hòn Vong Phu(1 )
Mỹ Châu | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 749
 
Lỡ hẹn
Quang Lê | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 547
 
Tình Quê
Cẩm Tiên | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 454
 
Lời ru
Út Bạch Lan | Ngân Huệ | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 392
 
Dòng đời
Trọng Phúc | Thoại Mỹ | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 406
 
Hương tóc mạ non
Vân Hà | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 361
 
Duyên quê
Tài Linh | Vũ Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 548
 

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO