Thể loại: Tân cổ giao duyên

Qua sông
Tài Bửu Bửu | Kiều Hoa | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 709
 
Vọng cổ teen
Huyền Trâm | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 661
 
Xin lỗi tình yêu
Lê Văn Gàn | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 585
 
Nửa vầng trăng
Thanh Tâm | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 581
 
Lan và Điệp
Bích Hạnh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 758
 
Người ấy là ai
Lệ Thủy | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 709
 
Nếu vắng anh
Lệ Thủy | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 579
 
Intro
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 864
 
Bạn Đời
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 841
 
Bông Sen Trắng
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 1040
 
Thời Con Gái
Minh Vương | Tài Linh | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 739
 
Hòn Vong Phu(1 )
Mỹ Châu | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 819
 
Lỡ hẹn
Quang Lê | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 588
 
Tình Quê
Cẩm Tiên | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 484
 
Lời ru
Út Bạch Lan | Ngân Huệ | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 430
 
Dòng đời
Trọng Phúc | Thoại Mỹ | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 436
 
Hương tóc mạ non
Vân Hà | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 385
 

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO

  • Theo tuần
  • Theo tháng