Tên đầy đủ: Hồ Ngọc Trinh
Ngày sinh:
Đời thường nghệ sĩ: