Thể loại: CL Hài

   
Long phụng kỳ duyên 3/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 4086
   
Long phụng kỳ duyên 5/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 4423
   
Long phụng kỳ duyên 8/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3229
   
(thử nghiệm)
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2336
   
Bông cỏ mai
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 6822
   
Chiều cuối tuần
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3261
   
Chỉ hai đứa mình
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2613
   
Có mực đầu cáo_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2796
   
   
   
   
   
Thú vui tao nhã_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2489
   
Tình chú Thoòng_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2521
   
   
   
Vợ tôi,tôi sợ_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3088
   
Lòng mẹ_ Thanh Lựu
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 5908
   
Biển thức_Thanh Lựu
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2169
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO