Thể loại: CL Hài

   
Long phụng kỳ duyên 3/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3403
   
Long phụng kỳ duyên 5/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3796
   
Long phụng kỳ duyên 8/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2601
   
(thử nghiệm)
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 1696
   
Bông cỏ mai
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 6143
   
Chiều cuối tuần
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2588
   
Chỉ hai đứa mình
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 1960
   
Có mực đầu cáo_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2166
   
   
   
   
   
Thú vui tao nhã_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 1853
   
Tình chú Thoòng_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 1879
   
   
   
Vợ tôi,tôi sợ_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2414
   
Lòng mẹ_ Thanh Lựu
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 5278
   
Biển thức_Thanh Lựu
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 1548
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO