Thể loại: CL Hài

   
Long phụng kỳ duyên 3/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 4542
   
Long phụng kỳ duyên 5/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 4840
   
Long phụng kỳ duyên 8/8
Thy Trang | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3675
   
(thử nghiệm)
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2742
   
Bông cỏ mai
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 7762
   
Chiều cuối tuần
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3976
   
Chỉ hai đứa mình
Thanh Thanh Hiền | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3080
   
Có mực đầu cáo_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3216
   
   
   
   
   
Thú vui tao nhã_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2904
   
Tình chú Thoòng_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2924
   
   
   
Vợ tôi,tôi sợ_Ba Phương
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 3511
   
Lòng mẹ_ Thanh Lựu
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 6324
   
Biển thức_Thanh Lựu
Minh Vương | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2612
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO