Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

   
   
Mưa nắng miền Đông
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 8107
   
Tình hận thâm cung
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 95
   
Hận ly hương
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 93
   
Đời
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 80
   
Trụ Vương thiêu mình
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 90
   
Tôn Tẩn giả điên
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 84
   
Lửa rừng Miêng Thượng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1642
   
   
Mồ em Phượng
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4914
   
Tình phụ tử
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10874
   
Sầu vương biên ải
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 21579
   
Gánh nước đêm trăng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14864
   
Tạ Tốn
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14205
   
Tôn Tẩn giả điên
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 12751
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO