Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

   
   
Mưa nắng miền Đông
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 8067
   
Tình hận thâm cung
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 68
   
Hận ly hương
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 69
   
Đời
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 50
   
Trụ Vương thiêu mình
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 58
   
Tôn Tẩn giả điên
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 54
   
Lửa rừng Miêng Thượng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1615
   
   
Mồ em Phượng
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4889
   
Tình phụ tử
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10847
   
Sầu vương biên ải
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 21555
   
Gánh nước đêm trăng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14795
   
Tạ Tốn
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14183
   
Tôn Tẩn giả điên
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 12735
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO