Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

   
Viếng mộ Tần Thủy Hoàng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 120
   
Mưa nắng miền Đông
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 8179
   
Tình hận thâm cung
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 124
   
Hận ly hương
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 129
   
Đời
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 116
   
Trụ Vương thiêu mình
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 121
   
Tôn Tẩn giả điên
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 119
   
Lửa rừng Miêng Thượng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1663
   
   
Mồ em Phượng
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4938
   
Tình phụ tử
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10907
   
Sầu vương biên ải
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 21605
   
Gánh nước đêm trăng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14904
   
Tạ Tốn
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14234
   
Tôn Tẩn giả điên
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 12772
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO

  • Theo tuần
  • Theo tháng