Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

   
Viếng mộ Tần Thủy Hoàng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 135
   
Mưa nắng miền Đông
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 8193
   
Tình hận thâm cung
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 139
   
Hận ly hương
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 143
   
Đời
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 131
   
Trụ Vương thiêu mình
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 133
   
Tôn Tẩn giả điên
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 133
   
Lửa rừng Miêng Thượng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1672
   
   
Mồ em Phượng
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4948
   
Tình phụ tử
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10916
   
Sầu vương biên ải
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 21616
   
Gánh nước đêm trăng
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14911
   
Tạ Tốn
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14243
   
Tôn Tẩn giả điên
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 12781
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO