Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

Tiếng tơ lòng
Út Trà Ôn | Bảo | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 22132
   
   
Giọt sữa cuối cùng
Cẩm Tiên | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 166
   
Giọt sữa cuối cùng
Phượng Loan | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 162
   
Bà mẹ sân chim
Bạch Tuyết | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 159
   
Hoa sứ
Võ Minh Lâm | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 163
   
Phùng Ngọc Liêm
Hoàng Hải | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 154
   
Phùng Ngọc Liêm
Trọng Hữu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 141
   
Ơn Đảng
Trọng Hữu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 142
   
Ơn Đảng
Minh Trường | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 138
   
Bên sông Vàm Cỏ
Thanh Hằng | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 136
   
Huyền Trân Công Chúa
Tuyết Hồng | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5241
   
Gặp nhau làm ngơ
Thanh Nam | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 5423
   
Bạn đời ơi cho nhắn
Thanh Nam | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 6090
   
Kẹt tên
Thanh Nam | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 2532
   
   
Hương Thầm
Thanh Thanh Tâm | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 3362
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO