Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

Người mẹ đào hầm
Thanh Nga | Thanh Kim | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3246
   
Gửi trọn niềm tin
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10
   
Con của mẹ
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14
   
Tuổi trẻ với mùa xuân
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10
   
Bên dòng Kênh Sáng
Thanh Sang | Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 723
   
Gái làng Tân Hội
Thanh Sang | Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4078
   
Bà mẹ Hòn Đất
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 19731
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO