Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

Xác pháo nhà ai
Thanh Nga | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 88
   
Số kiếp
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 58
   
Mưa rừng
Thanh Nga | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 68
   
   
Mưa rừng
Thanh Nga | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 519
   
Khi rừng sim thay lá
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 314
   
Hồi chuông Thiên Mụ
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1970
   
   
Hận tình vương nữ
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 69
   
   
Cánh hoa thời loạn
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2934
   
Quả tim bất diệt
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3041
   
Cô gái xuân
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 419
   
Ghen ngầm
Ngọc Giàu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3321
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO