Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

Hứa hôn
Minh Vương | Bạch Tuyết | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3084
   
   
Đôi mắt dòng sông
Thanh Tâm (Nam) | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2088
   
   
Tiếng tơ lòng
Út Trà Ôn | Bảo | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 22154
   
   
Giọt sữa cuối cùng
Cẩm Tiên | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 251
   
Giọt sữa cuối cùng
Phượng Loan | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 263
   
Bà mẹ sân chim
Bạch Tuyết | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 256
   
Hoa sứ
Võ Minh Lâm | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 238
   
Phùng Ngọc Liêm
Hoàng Hải | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 225
   
Phùng Ngọc Liêm
Trọng Hữu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 194
   
Ơn Đảng
Trọng Hữu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 201
   
Ơn Đảng
Minh Trường | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 202
   
Bên sông Vàm Cỏ
Thanh Hằng | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 203
   
Huyền Trân Công Chúa
Tuyết Hồng | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5279
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO