Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

Xác pháo nhà ai
Thanh Nga | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 137
   
Số kiếp
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 103
   
Mưa rừng
Thanh Nga | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 129
   
   
Mưa rừng
Thanh Nga | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 546
   
Khi rừng sim thay lá
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 340
   
Hồi chuông Thiên Mụ
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2009
   
   
Hận tình vương nữ
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 122
   
   
Cánh hoa thời loạn
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2964
   
Quả tim bất diệt
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3073
   
Cô gái xuân
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 443
   
Ghen ngầm
Ngọc Giàu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3350
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO