Thông tin về thành viên

Thành viên: Thuong Tran

Chưa có video nào.

Đón xuân
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1369
   
Xuân đồng quê
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 976
   
Tỉnh mộng
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1537
   
   
Giọt mưa rơi
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1082
   
   
Hoài mơ
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 855
   
   
   
Khúc ca tiên
Phượng Mai | Thể loại:  Bài bản tài tử | Lượt nghe: 958
   
Kiếp cầm ca
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 2767
   
Mộng bướm hoa
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1188
   
   
Pháo hoa xuân
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 628
   
Ly hận
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 1339
   
   
Nắng mùa xuân
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 1767
   
   
Duyên thủy ngư
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 2879
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO