Thông tin về thành viên

Thành viên: Thuong Tran

Chưa có video nào.

   
Đôi mắt
Mỹ Châu | Phương Bình | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 7499
   
Trương Chi
Ngọc Minh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1283
   
Về với cha yêu
Ngọc Minh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1435
   
   
Gửi lại em
Ngọc Minh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1646
   
Lê Lợi khóc Lê Lai
Ngọc Minh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2083
   
Trọng Thủy
Ngọc Minh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1239
   
Hàn Mặc Tử
Kim Tử Long | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 2205
   
   
Anh nữ trước pháp trường
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2276
   
Anh đi xa cách quê nghèo
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4227
   
Thoại Khanh Châu Tuấn
Hương Lan | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3127
   
Thoại Khanh Châu Tuấn
Phượng Mai | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2203
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO