Thông tin về thành viên

Thành viên: Thuong Tran

Chưa có video nào.

   
Đón xuân
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1531
   
Xuân đồng quê
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1134
   
Tỉnh mộng
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1692
   
   
Giọt mưa rơi
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1241
   
   
Hoài mơ
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1011
   
   
   
Khúc ca tiên
Phượng Mai | Thể loại:  Bài bản tài tử | Lượt nghe: 1111
   
Kiếp cầm ca
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 2931
   
Mộng bướm hoa
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1341
   
   
Pháo hoa xuân
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 782
   
Ly hận
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 1496
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO