Thông tin về thành viên

Thành viên: huongxua

Chưa có video nào.

   
Lên xác
Văn Hường | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 45
   
   
   
   
   
   
Đời
Văn Hường | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 126
   
Cười đời
Út Trà Ôn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 141
   
Khi đã yêu
Mỹ Châu | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 570
   
Chân dung
Thanh Tuyền | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 170
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO