Thông tin về thành viên

Thành viên: Hồng Phượng

Chưa có video nào.

Tình anh bán chiếu
Kim Cương | Út Trà | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2680
   
Nguyệt Kiểu xuất gia
Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3600
   
Tim đá mạ vàng
Kim Nguyên | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1375
   
Thoại Ba công chúa
Thanh Thanh Hoa | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5054
   
Huyền Trân công chúa
Tuyết Hồng | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3351
   
Kiếp hồng nhan
Út Bạch Lan | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2874
   
   
   
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO