Thông tin về thành viên

Thành viên: Tan.Nguyenhuy

Chưa có video nào.

   
   
Giã Từ Bạn Thân
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 610
   
   
Vỹ Dạ Đò Trăng
Duy Khánh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 767
   
Tâm Sự Cho Người
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 634
   
   
   
Mưa Kỷ Niệm
Thái Châu | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 658
   
   
Hoa Mới Nở
Đăng Lan | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 612
   
Em Yêu Ai
Connie Kim | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 654
   
Về Quê Ngoại
Duy Khánh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 577
   
Gót Phiêu Du
Hùng Cường | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 597
   
   
Quán Gấm Đầu Làng
Thanh Lan | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 548
   
Tình Nước Tình Nhà
Sơn Ca | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 622
   
Bão Rừng
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 600
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO