Thông tin về thành viên

Thành viên: Tan.Nguyenhuy

Chưa có video nào.

   
Tình ơi xa rồi
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 473
   
   
Khi tôi về
Ngọc Minh (pre75) | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 435
   
Chiều đông
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 479
   
Hoa nở về đêm
Thanh Thúy | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 485
   
Nếu biết tình yêu
Trúc Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 490
   
Phố đêm
Thanh Thúy | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 508
   
Tôi ru em ngủ
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 528
   
Màu hoa thiên lý
Thanh Thúy | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 460
   
Hồn Cồ Việt
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 675
   
Chiều đô thị
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 597
   
Ngày mùa
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 675
   
Tiếng ca dân lành
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 490
   
   
Ai về quê tôi
Xuân Sơn | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 596
   
Mưa rơi
Trúc Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 536
   
Múc ánh trăng vàng
Duy Trác | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 695
   
Hãy hát cùng tôi
Mỹ Thể | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 635
   
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO