Thông tin về thành viên

Thành viên: Tan.Nguyenhuy

Chưa có video nào.

Tình ơi xa rồi
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 304
   
   
Khi tôi về
Ngọc Minh (pre75) | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 273
   
Chiều đông
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 319
   
Hoa nở về đêm
Thanh Thúy | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 323
   
Nếu biết tình yêu
Trúc Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 316
   
Phố đêm
Thanh Thúy | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 344
   
Tôi ru em ngủ
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 357
   
Màu hoa thiên lý
Thanh Thúy | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 292
   
Hồn Cồ Việt
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 512
   
Chiều đô thị
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 431
   
Ngày mùa
Thái Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 516
   
Tiếng ca dân lành
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 325
   
   
Ai về quê tôi
Xuân Sơn | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 411
   
Mưa rơi
Trúc Mai | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 395
   
Múc ánh trăng vàng
Duy Trác | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 532
   
Hãy hát cùng tôi
Mỹ Thể | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 469
   
   
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO