Thông tin về thành viên

Thành viên: Tan.Nguyenhuy

Chưa có video nào.

   
   
Giã Từ Bạn Thân
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 468
   
   
Vỹ Dạ Đò Trăng
Duy Khánh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 612
   
Tâm Sự Cho Người
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 464
   
   
   
Mưa Kỷ Niệm
Thái Châu | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 497
   
   
Hoa Mới Nở
Đăng Lan | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 450
   
Em Yêu Ai
Connie Kim | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 493
   
Về Quê Ngoại
Duy Khánh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 419
   
Gót Phiêu Du
Hùng Cường | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 438
   
   
Quán Gấm Đầu Làng
Thanh Lan | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 392
   
Tình Nước Tình Nhà
Sơn Ca | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 450
   
Bão Rừng
Giao Linh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 426
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO