Trách ai vô tình
Hồng Yến  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 12
   
   
   
Cây dừa nước mồ côi
Minh Hải  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 54
   
Tình sử Trương Chi
Minh Hải  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 58
   
Khúc hát ân tình
Tuyết Mai | Thanh Thoại  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 48
   
Hai năm rồi
Phương Đại  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 75
   
Yêu lầm (pre 75)
Trang Thanh Lan  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 100
   
Gái xuân
Thanh Nga  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 99
   
Bên dòng Nhật Tảo
Thanh Vũ | Ngọc Mai  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 85
   
Cao Tiệm Ly tiễn Kinh Kha
Phương Quang | Đức Lợi  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 81
   
Đi giữa Sài Gòn giải phóng
Kim Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 93
   
Đời cô Hạnh
Minh Vương | Hồng Nga  |  Thể loại:  CL Tâm lý xã hội | Lượt nghe: 184
   
   
   
Núi đôi
Ngân Giang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 116
   
   
Con Tấm Con Cám
Minh Cảnh | Út Bạch Lan  |  Thể loại:  CL Tâm lý xã hội | Lượt nghe: 175
   
Thôi
Thanh Ngân | Quốc Kiệt  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 104
   
Cho vừa lòng em
Trọng Phúc  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 100