Lưu luyến
Ngọc Hương | Thanh Hải  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 28
   
   
Tiếng chuông thức tỉnh
Thanh Hải  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 25
   
   
Tần Quỳnh khóc bạn
Thanh Hải  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 27
   
Hậu nghệ Hằng Nga
Ánh Hồng | Thanh Hải  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 28
   
Triệu Tử Long Triệt Giang
Thanh Hải  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 21
   
Bình Phước quê em
Nguyễn Thế Tâm  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 57
   
Kiếp cầm ca
Huỳnh Văn Còn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 100
   
Bác ơi thương nhớ nào nguôi
Vũ Linh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 76
   
Khí phách Nguyễn Trung Trực
Minh Trường  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 242
   
Đêm nguyệt cầm
Phan Thanh Tùng  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 48
   
   
Phía sau anh anh lính biên thùy
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 63
   
Trở lại Tam Nông
Đức Tài  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 40
   
   
Lá thư xuân
Phượng Liên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 142
   
   
Về quê
Thành Tài | Kim Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 88
   
Vùng đất mới
Mỹ Châu | Điền Tử Lang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 161
   
Hạt gạo & tình em
Ngọc Giàu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 105
   
Hai con kênh xứ núi
Thanh Tuấn | Phượng Liên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 187
   
Hoa hướng dương
Thành Tài | Kim Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 93
   
Khúc hát ru tôi
Ngọc Giàu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 105
   
   
Đêm rừng
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 134