Bình Phước quê em
Nguyễn Thế Tâm  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14
   
Kiếp cầm ca
Huỳnh Văn Còn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10
   
Bác ơi thương nhớ nào nguôi
Vũ Linh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14
   
Khí phách Nguyễn Trung Trực
Minh Trường  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 25
   
Đêm nguyệt cầm
Phan Thanh Tùng  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 8
   
   
Phía sau anh anh lính biên thùy
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 18
   
Trở lại Tam Nông
Đức Tài  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 12
   
   
Lá thư xuân
Phượng Liên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 104
   
   
Về quê
Thành Tài | Kim Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 50
   
Vùng đất mới
Mỹ Châu | Điền Tử Lang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 120
   
Hạt gạo & tình em
Ngọc Giàu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 83
   
Hai con kênh xứ núi
Thanh Tuấn | Phượng Liên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 132
   
Hoa hướng dương
Thành Tài | Kim Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 52
   
Khúc hát ru tôi
Ngọc Giàu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 68
   
   
Đêm rừng
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 85
   
Chúc thọ Mẹ Cha
Romeo | Ngọc Điệp  |  Thể loại:  Tiếng hát thành viên | Lượt nghe: 109
   
Anh chồng tôi
Bạch Huệ | Việt Hùng  |  Thể loại:  CL Tâm lý xã hội | Lượt nghe: 117
   
   
Màu xanh cây lúa quê hương
Minh Vương  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 68
   
Khi mưa về
Minh Phụng | Kiều Tiên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 71
   
   
Mai xa rừng em có nhớ gì không
Diễm Thu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 61
   
Lá Sầu Riêng em gởi
Phượng Liên | Trọng Hữu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 52