Sầu Vương Biên Ải
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14
   
Đêm tái ngộ
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 5
   
Đồi sim
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 5
   
Đôi bóng
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 6
   
Tâm sự đời tôi
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 10
   
Đan áo cho chồng
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 11
   
Tháng bảy mưa ngâu
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 10
   
Quê Mẹ
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 9
   
Nếu hai đứa mình
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 9
   
Nếu anh là lính chiến
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 10
   
Một người đi
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 8
   
Đêm xuân đợi chàng
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 9
   
Lưu bút ngày xanh
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 9
   
Hỏi chuyện ngày xưa
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 12
   
Hàn Mặc Tử
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 11
   
Hoa thương nhớ ai
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 8
   
Gợi giấc mơ xưa
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 9
   
Giận anh
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 6
   
Đò chiều
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 24
   
Con đường xưa em đi
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 10
   
Đò chiều
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 7
   
Chuyện chúng mình
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 7
   
Con Thuyền Không Bến
Việt Ấn  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 17
   
Bến Cũ
Hùng Cường  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 21
   
Anh Cho Em Mùa Xuân
Phương Dung  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 64
   
Tình Hận Thâm Cung
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 38
   
Tiếng Loa Vang
Hữu Phước | Hữu Chiêu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 40
   
Thứ Phi Phi Yến
Lệ Thủy  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 30