Bình Phước quê em
Nguyễn Thế Tâm  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 27
   
Kiếp cầm ca
Huỳnh Văn Còn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 71
   
Bác ơi thương nhớ nào nguôi
Vũ Linh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 32
   
Khí phách Nguyễn Trung Trực
Minh Trường  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 81
   
Đêm nguyệt cầm
Phan Thanh Tùng  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 17
   
   
Phía sau anh anh lính biên thùy
Mỹ Châu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 29
   
Trở lại Tam Nông
Đức Tài  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 18
   
   
Lá thư xuân
Phượng Liên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 108
   
   
Về quê
Thành Tài | Kim Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 52
   
Vùng đất mới
Mỹ Châu | Điền Tử Lang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 125
   
Hạt gạo & tình em
Ngọc Giàu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 87
   
Hai con kênh xứ núi
Thanh Tuấn | Phượng Liên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 140
   
Hoa hướng dương
Thành Tài | Kim Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 54
   
Khúc hát ru tôi
Ngọc Giàu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 71
   
   
Đêm rừng
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 88
   
Chúc thọ Mẹ Cha
Romeo | Ngọc Điệp  |  Thể loại:  Tiếng hát thành viên | Lượt nghe: 113
   
Anh chồng tôi
Bạch Huệ | Việt Hùng  |  Thể loại:  CL Tâm lý xã hội | Lượt nghe: 124
   
   
Màu xanh cây lúa quê hương
Minh Vương  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 71
   
Khi mưa về
Minh Phụng | Kiều Tiên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 75
   
   
Mai xa rừng em có nhớ gì không
Diễm Thu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 66