TÂN CỔ 9B
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 123
   
TÂN CỔ 9A
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 111
   
   
TÂN CỔ 8B
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 159
   
TÂN CỔ 8A
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 128
   
TÂN CỔ 7B
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 101
   
TÂN CỔ 7A
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 107
   
TÂN CỔ 6B
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 163
   
TÂN CỔ 6A
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 111
   
TÂN CỔ 1B
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 105
   
TÂN CỔ 1A
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 104
   
TÂN CỔ 5B
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 70
   
   
TÂN CỔ 5A
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 136
   
TÂN CỔ 4B
Minh Phụng | Tấn Tài  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 135
   
TÂN CỔ 4A
Minh Cảnh | Bạch Tuyết  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 158
   
   
TÂN CỔ 3B
Lệ Thủy | Minh Phụng  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 189
   
TÂN CỔ 3A
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 187
   
TÂN CỔ 2B
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 140
   
TÂN CỔ 2A
Lệ Thủy | Minh Vương  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 137
   
Bông so đũa
Mỹ Châu | Phương Bình  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 139
   
Biên giới về khuya
Lệ Thủy  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 109
   
Võ Đông Sơ
Thành Luân  |  Thể loại:  Tiếng hát thành viên | Lượt nghe: 170
   
Nhớ về Hà Nội
Thành Điển | Trúc Linh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 150
   
Chiếc khăn hồng
Minh Vương | Mộng Tuyền  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 231