Thể loại: Ca cổ

Nỗi nhớ quê hương
Linh Huệ | Thanh Tâm | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3504
   
Hoa tím bằng lăng
Thanh Tuấn | Thanh Kim | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 126501
   
   
Cô gái tưới đậu
Thanh Tuấn | Thanh Kim | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 22764
   
Rẽ mạ đầu mùa
Minh Cảnh | Thanh Kim | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 8687
   
Áo trắng cài hoa
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4935
   
Cha về cõi Phật
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3503
   
Tiếng ca ngày cũ
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1812
   
Xuân đất khách
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 6541
   
Nhớ anh chiều Bến Dược
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4043
   
Cau Hà Châu têm trầu Xuân Mỹ
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 42823
   
Em sẽ về đâu -
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3907
   
Ai xuôi vạn lý
Mỹ Châu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10153
   
Tâm sự đời tôi
Đào Vũ Thanh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4555
   
Hạng Võ Sở Bá Vương
Hà Bửu Tân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10705
   
Xuân đất khách
Hà Bửu Tân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 7197
   
Lan và Điệp - Hồng Nga
Hồng Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5952
   
Xuân đất khách
Hồng Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 7152
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO