Thể loại: Ca cổ

Nỗi nhớ quê hương
Linh Huệ | Thanh Tâm | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3301
   
Hoa tím bằng lăng
Thanh Tuấn | Thanh Kim | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 126283
   
   
Áo trắng cài hoa
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4742
   
Cha về cõi Phật
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3354
   
Tiếng ca ngày cũ
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1666
   
Xuân đất khách
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 6404
   
Cau Hà Châu têm trầu Xuân Mỹ
Lệ Thủy | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 42710
   
   
Ai xuôi vạn lý
Mỹ Châu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10011
   
Tâm sự đời tôi
Đào Vũ Thanh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4409
   
Hạng Võ Sở Bá Vương
Hà Bửu Tân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10517
   
Xuân đất khách
Hà Bửu Tân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 7021
   
Lan và Điệp - Hồng Nga
Hồng Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5760
   
Xuân đất khách
Hồng Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 7000
   
   
Đời vũ nữ
Hữu Phước | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14610
   
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO

  • Theo tuần
  • Theo tháng