Thông tin về thành viên

Thành viên: Giang Tiên

Chưa có video nào.

Nỗi nhớ quê hương
Linh Huệ | Thanh Tâm | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2822
   
Đã lỡ rồi
Diệu Hiền | Hữu Phước | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2841
   
Cánh chim non
Hữu Phước | Bo Bo | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4655
   
   
   
   
Cô gái bán gươm
Thanh Ngân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 608
   
Chén ngọc hồn thơ
Thanh Ngân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 528
   
Thoại Ba công chúa
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 461
   
Bạch Thu Hà
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 480
   
   
Men rượu Sake
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 461
   
Phàn Lê Huê
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 470
   
Đêm khuya trông chồng
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 469
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO