Thông tin về thành viên

Thành viên: Giang Tiên

Chưa có video nào.

   
   
   
Tiền
Hữu Phước | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2920
   
   
Bao giờ mùa sim chín
Út Bạch Lan | Hữu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5066
   
   
Ve mực mồng tơi
Thanh Hương | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4367
   
Sư nữ Diệu Quang
Thanh Hương | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2175
   
Chiếc lá Sa Kê
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2082
   
Nỗi nhớ quê hương
Linh Huệ | Thanh Tâm | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3518
   
Em sẽ về đâu -
Đang cập nhật | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3925
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO