Thông tin về thành viên

Thành viên: Giang Tiên

Chưa có video nào.

Bao giờ mùa sim chín
Út Bạch Lan | Hữu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4724
   
   
Tiền
Hữu Phước | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2620
   
Nỗi nhớ quê hương
Linh Huệ | Thanh Tâm | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3002
   
Đã lỡ rồi
Diệu Hiền | Hữu Phước | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2954
   
Cánh chim non
Hữu Phước | Bo Bo | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4790
   
   
   
Cô gái bán gươm
Thanh Ngân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 750
   
Chén ngọc hồn thơ
Thanh Ngân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 656
   
Thoại Ba công chúa
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 572
   
Bạch Thu Hà
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 594
   
   
Men rượu Sake
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 569
   
Phàn Lê Huê
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 580
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO