Thông tin về thành viên

Thành viên: Giang Tiên

Chưa có video nào.

   
Bao giờ mùa sim chín
Út Bạch Lan | Hữu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4854
   
   
Tiền
Hữu Phước | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 2731
   
Nỗi nhớ quê hương
Linh Huệ | Thanh Tâm | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3181
   
Đã lỡ rồi
Diệu Hiền | Hữu Phước | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 3069
   
Cánh chim non
Hữu Phước | Bo Bo | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4924
   
   
   
Cô gái bán gươm
Thanh Ngân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 861
   
Chén ngọc hồn thơ
Thanh Ngân | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 772
   
Thoại Ba công chúa
Hồ Ngọc Trinh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 701
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO