Mưa cao nguyên
Bảo Trang | Châu Liêm  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 0
   
Bất chợt nghĩ suy
Trần Kim Lợi | Bảo Trang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 0
   
Thương anh người lính
Đức Long  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 0
   
   
Bỏ thói đam mê
Thanh Nam | Bảo Trang  |  Thể loại:  CL Tâm lý xã hội | Lượt nghe: 0
   
   
   
Mùa xuân em đợi
Trần Kim Lợi | Bảo Trang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 1
   
Nương chiều
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 22
   
   
Tình hoài hương
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 23
   
Thu sầu
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 20
   
Nửa hồn thương đau
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 27
   
Ngày xưa Hoàng Thị
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 23
   
Cao Cung Lên
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 21
   
Ave Maria
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 21
   
Hòn vọng phu 3
Thái Thanh | Nhật Trường  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 26
   
Thiên thai
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 22
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO