Thông tin về thành viên

Thành viên: Khoailang

Chưa có video nào.

Có gì đâu
Hề Sa | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 83
   
Gái Tầm Vu
Ngọc Bích | Út Trà | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 229
   
   
   
Duyên kiếp
Minh Cảnh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 436
   
Trả vợ
Văn Hường | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 538
   
   
   
   
Ông lái đò
Ngọc Huyền | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 697
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO