Thể loại: Nhạc hồ quảng

A Nàng
Phượng Mai | Kim Tử | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 4858
   
   
Phụng hoàng san
Vũ Luân | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 2780
   
   
Tằm tơ vương
Vũ Linh | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 2104
   
   
   
Quậy xì
Ngọc Huyền | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 2092
   
Xẩu thọt
Phượng Mai | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 1900
   
Hoàng mai (hận)
Vũ Luân | Thể loại:  Nhạc hồ quảng | Lượt nghe: 3511
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO