Nghệ sĩ: Thành Được | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 229 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đêm lạnh trong tù
Đóng góp: utmientay
Dĩa nhạc 45 vòng (Hồng Hoa). Ngày 8-2-1964. Soạn giả: Viễn Châu. Đờn cổ nhạc: Năm Cơ - Bảy Bá


Hiện tại chưa có ai bình luận !