Niềm vui biển gọi
Út Bạch Lan  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 98
   
Tình đất đỏ miền Đông
Thanh Sang | Mỹ Châu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 116
   
Qua sông
Tài Bửu Bửu | Kiều Hoa  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 109
   
Mưa trên đất mới
Hoài Thanh | Thanh Xuân (NS)  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 97
   
   
   
   
   
Đèn khuya bóng nhỏ
Ngọc Giàu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 353
   
   
Chiếc áo mùa thu
Thanh Sang | Cao Thị Thắng  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 396
   
Mùa vú sữa
Thanh Sang | Thanh Nhanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 433
   
Ngày hạnh phúc
Thanh Sang | Thanh Kim Huệ  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 333
   
Tiếng hát khói sương
Julie Quang  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 31
   
Chờ anh
Carol Kim  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 29
   
Tự khúc
Trầm Tử Thiêng  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 28
   
Thư chiến trường
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 28
   
   
Ngủ đi con
Diễm Chi  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 27
   
   
Đoạn buồn cho tôi
Chế Quang  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 164
   
Ru ta ngậm ngùi
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 469
   
Loài hoa máu
Carol Kim  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 412
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO