Viếng mộ Tần Thủy Hoàng
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 9
   
Tình hận thâm cung
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10
   
Hận ly hương
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 18
   
Đời
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 7
   
Trụ Vương thiêu mình
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 7
   
Tôn Tẩn giả điên
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 6
   
Bến sông chờ
Võ Hoàng Dư  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 6
   
Trương Chi
Minh Trí | Thanh Tâm  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 9
   
   
Tìm em nơi đâu
Minh Trí  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 6
   
Ở hai đầu nỗi nhớ
Thu Vân  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 13
   
Một chuyến xe hoa
Minh Trí  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 14
   
Hai đứa giận nhau
Thu Vân | Minh Trí  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 12
   
Mưa rừng
Thanh Nga  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 289
   
Xác pháo nhà ai
Thanh Nga  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 273
   
   
Hoa trinh nữ
Huỳnh Liên  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 341
   
Huế xưa
Huỳnh Liên  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 341
   
Khúc hát ân tình
Phương Dung  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 297
   
Mừng nắng xuân về
Lệ Thu (CS)  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 319
   
Túp lều lý tưởng
Connie Kim  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 323
   
Loan mắt nhung
Elvis Phương  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 324
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO