Tình ngăn đôi bờ
Minh Trí  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 37
   
Viếng mộ Tần Thủy Hoàng
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 47
   
Tình hận thâm cung
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 45
   
Hận ly hương
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 54
   
Đời
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 43
   
Trụ Vương thiêu mình
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 41
   
Tôn Tẩn giả điên
Út Trà Ôn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 41
   
Bến sông chờ
Võ Hoàng Dư  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 46
   
Trương Chi
Thanh Tâm  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 45
   
   
Tìm em nơi đâu
Minh Trí  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 45
   
Ở hai đầu nỗi nhớ
Thu Vân  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 48
   
Mưa rừng
Thanh Nga  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 322
   
Xác pháo nhà ai
Thanh Nga  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 306
   
   
Hoa trinh nữ
Huỳnh Liên  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 375
   
Huế xưa
Huỳnh Liên  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 375
   
Khúc hát ân tình
Phương Dung  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 330
   
Mừng nắng xuân về
Lệ Thu (CS)  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 352
   
Túp lều lý tưởng
Connie Kim  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 357
   
Loan mắt nhung
Elvis Phương  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 359
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO