Hỏi chuyện ngày mai
Tấn Tài  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 3
   
Sầu ly biệt
Thanh Tuyền  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 2
   
Triệu Minh Vô Kỵ
Tấn Tài | Phượng Liên  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 6
   
Âm vang tiếng hát
Ngọc Bích | Phương Quang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 8
   
   
Bài ca thống nhất
Ngọc Bích  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5
   
Tình ca xóm rẫy
Ngọc Bích | Phương Quang  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5
   
Hai nửa yêu thương
Bảo Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 6
   
Mưa biển Nha Trang
Bảo Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5
   
Nội tôi
Bảo Anh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 9
   
Xuân đất khách
Lương Tuấn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5
   
Khóc Bàng Phi
Lương Tuấn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5
   
Thương về Phan Rang
Lương Tuấn  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   
Nương chiều
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 22
   
   
Tình hoài hương
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 23
   
Thu sầu
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 20
   
Nửa hồn thương đau
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 27
   
Ngày xưa Hoàng Thị
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 22
   
Cao Cung Lên
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 21
   
Ave Maria
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 21
   
Hòn vọng phu 3
Thái Thanh | Nhật Trường  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 25
   
Thiên thai
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 21
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO