Đất biển Kiên Giang
Phượng Hằng | Dương Thanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 0
   
Khoai lang trắng
Cẩm Tiên | Dương Thanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 0
   
Về thăm quê Bác
Dương Thanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   
Về chiến khu xưa
Dương Thanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 6
   
Vì sao không tên
Dương Thanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   
Thư xuân viết ở miền xa
Dương Thanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   
   
Chuyện chúng mình
Dương Thanh  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 5
   
Bài hát quê hương
Thanh Hằng | Dương Thanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 6
   
   
   
Nương chiều
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 19
   
   
Tình hoài hương
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 17
   
Thu sầu
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 17
   
Nửa hồn thương đau
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 22
   
Ngày xưa Hoàng Thị
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 17
   
Cao Cung Lên
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 16
   
Ave Maria
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 17
   
Hòn vọng phu 3
Thái Thanh | Nhật Trường  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 19
   
Thiên thai
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 17
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO