Niềm vui biển gọi
Út Bạch Lan  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 97
   
Tình đất đỏ miền Đông
Thanh Sang | Mỹ Châu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 114
   
Qua sông
Tài Bửu Bửu | Kiều Hoa  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 99
   
Mưa trên đất mới
Hoài Thanh | Thanh Xuân (NS)  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 94
   
   
   
   
   
Đèn khuya bóng nhỏ
Ngọc Giàu  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 347
   
   
Chiếc áo mùa thu
Thanh Sang | Cao Thị Thắng  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 393
   
Mùa vú sữa
Thanh Sang | Thanh Nhanh  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 430
   
Ngày hạnh phúc
Thanh Sang | Thanh Kim Huệ  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 329
   
Tiếng hát khói sương
Julie Quang  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 26
   
Chờ anh
Carol Kim  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 26
   
Tự khúc
Trầm Tử Thiêng  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 25
   
Thư chiến trường
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 25
   
   
Ngủ đi con
Diễm Chi  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 22
   
   
Đoạn buồn cho tôi
Chế Quang  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 157
   
Ru ta ngậm ngùi
Thái Thanh  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 460
   
Loài hoa máu
Carol Kim  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 403
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO