Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Áo cưới trước cổng Chùa
Đóng góp: Thanh Hậu
- Trọn tuồng

Nghệ sĩ diễn chung với Bạch Huệ
cô ba Kim AnhHữu PhướcThanh HươngMinh Chí

Hiện tại chưa có ai bình luận !