Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Áo cưới trước cổng Chùa
Đóng góp: Thanh Hậu
- Trọn tuồng

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Hương
Bạch Huệcô ba Kim AnhHữu PhướcMinh Chí

Hiện tại chưa có ai bình luận !