Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Áo cưới trước cổng Chùa
Đóng góp: Thanh Hậu
- Trọn tuồng

Nghệ sĩ diễn chung với Minh Chí
Bạch Huệcô ba Kim AnhHữu PhướcThanh Hương

Hiện tại chưa có ai bình luận !