Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nửa đời hương phấn
Đóng góp: Khoailang
NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN
Soạn giả: Hà Triều - Hoa Phượng

Diễn viên:
- Phượng Liên - Hương
- Ngọc Giàu - Diệu
- Út Bạch Lan - Bà Sáu
- Kim Ngọc - Hai Lung
- Thanh Sang - Tùng
- Phương Quang - Cang
- Tuấn Thanh - Định
- Bảo Quốc - Chú Năm
- Điền Tử Lang - Ông Sáu

Tân nhạc: Y Vân
Cổ nhạc:
- Vũy Chổ: Tranh
- Hoàng Huệ: Guitar
- Mai Hoàn Thành: Guitar
- Thanh Thảo: Kìm
- Kim Nguyên: Violon

Saigon Audio phát hành băng số 36-04-89/CL (năm phát hành 1989).

Nghệ sĩ diễn chung với Kim Ngọc
Thanh SangNgọc GiàuÚt Bạch LanPhượng LiênĐiền Tử LangPhương QuangBảo QuốcTuấn Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !