Thông tin về thành viên

Thành viên: suka

Chưa có video nào.

Đêm lạnh trong tù
Vũ Luân | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 6991
   
   
   
Hoa sứ nhà nàng
Mai Lan | Thể loại:  Bài bản tài tử | Lượt nghe: 1268
   
Hòn vọng phu (2)
Viễn Sơn | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 3899
   
Phàn Lê Huê
Thoại Mỹ | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 3384
   
Hòn Vọng Phu (3)
Võ Minh Đạt | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 3989
   
Chiêu Quân dạ khúc
Mai Thiên Vân | Thể loại:  | Lượt nghe: 2166
   
   
Lữ Bố Điêu Thuyền
Mai Thiên Vân | Thể loại:  | Lượt nghe: 20769
   
   
Tấm Cám (trích đoạn)
Hoàng Trọng | Thể loại:  | Lượt nghe: 9032
   
Những đêm lạnh
Tùng Lâm | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 521
   
   
Hình bóng quê nhà
Mai Lan | Thể loại:  Bài bản tài tử | Lượt nghe: 2165
   
Phàn Lê Huê
Quế Trân | Thể loại:  | Lượt nghe: 2956
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO