Thông tin về thành viên

Thành viên: huutienvl

Chưa có video nào.

Tần Quỳnh khóc bạn
Minh Phụng | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 14933
   
Lương Sơn Bá
Minh Phụng | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5650
   
Vợ tôi đi lấy chồng
Thành Được | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 10407
   
   
Bá Ấp Khảo
Minh Hạnh | Thể loại:  | Lượt nghe: 1598
   
Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ
Thành Công | Thể loại:  | Lượt nghe: 12873
   
Ba Chàng Rể Quí
Ngọc Hân | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 10844
   
Chim vịt kêu chiều
Kim Chưởng | Thể loại:  | Lượt nghe: 9913
   
Tố Hoa Nương
Lê Long | Thể loại:  | Lượt nghe: 7706
   
Vui Twist
Quốc Tài | Thể loại:  | Lượt nghe: 11667
   
Cò Tây Đen
Quốc Tài | Thể loại:  CL Hài | Lượt nghe: 2536
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO