Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Phạm Công Cúc Hoa (Sầu vương đáy mộ)
Đóng góp: huutienvl
Phạm Công Cúc Hoa
(Sầu Vương Đáy Mộ)

Soạn Giả: Thái Quy Châu

Út Trà Ôn vai Phạm Công
Út Bạch Lan vai Cúc Hoa
Thành Được vai Tướng Ngụy Sầm Hưng
Diệu Hiền vai Nghi Xuân
Út Hậu vai Tấn Lực
Ngọc Nuôi vai Tào Thị (Tào Phượng Loan)
Việt Hùng vai Tri Phủ (Cha Cúc Hoa)

Nghệ sĩ diễn chung với Diệu Hiền
Út HậuÚt Trà ÔnÚt Bạch LanThành ĐượcNgọc NuôiViệt Hùng

Hiện tại chưa có ai bình luận !