Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hoa rơi cửa Phật (Lan và Điệp) - Tư Sạng, Tám Thưa
Đóng góp: huutienvl
Đây là tuồng cải lương nổi tiếng thập niên 1940 của Soạn giả Tư Trang (Trần Hữu Trang)-Là phiên bản đầu tiên của Vở Lan & Điệp sau này do Cô Tư Sạng-Năm Nghĩa-Tám Thưa-Hồng Châu thủ diễn.

Nghệ sĩ diễn chung với Hồng Châu
Năm NghĩaTư SạngTám Thưa

Hiện tại chưa có ai bình luận !