Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ánh sáng phù du
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Hồ Ngọc Trinh
Lê TứVũ LuânVõ Thành PhêThu Vân

Hiện tại chưa có ai bình luận !