Nghệ sĩ: Romeo | Thúy Duy | Soạn giả: Viễn Châu | Thể Hà Vân | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 1927
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hàn Mặc Tử
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !