Nghệ sĩ: Nhơn Hậu | Linh Vương | Soạn giả: Kiên Giang | Hà Nam Quang | Ðóng góp: Khoailang | Lượt nghe: 897 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn


MEM đã bình luận cách đây 3 năm
Linh Vương ca Lý con sáo rồi bắn lên luôn nè! Nhưng có lẽ lúc này hơi lớn nên chưa đã cho lém! hic