Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Mắt em là bể oan cừu
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Út Trà Ôn
Diệu HiềnMinh CảnhÚt Bạch LanHữu PhướcHoàng GiangThanh Xuân (NS)Thu Hà

Hiện tại chưa có ai bình luận !