Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hai chiều ly biệt [1-2]
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Diệp Lang
Lệ ThủyMinh VươngMinh CảnhNgọc HươngThanh Kim Huệ

Hiện tại chưa có ai bình luận !