Thu An
Tên đầy đủ: Đang cập nhật
Ngày sinh: Đang cập nhật
Đời thường nghệ sĩ:
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Mười thương
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 3042
 
Qua bến đò xưa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 3336
 
Thuyền hoa
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 2185
 
Rẽ mạ đầu mùa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 8457
 
Ngồi tựa song đào
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 2744
 
Qua bến đò xưa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 2006
 
Thuyền hoa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 3113
 
Mười thương
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 3408
 
Lý cây đa
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 8152
 

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO