Thu An
Tên đầy đủ: Đang cập nhật
Ngày sinh: Đang cập nhật
Đời thường nghệ sĩ:
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Mười thương
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 2833
 
Qua bến đò xưa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 3202
 
Thuyền hoa
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 2008
 
Rẽ mạ đầu mùa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 8289
 
Ngồi tựa song đào
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 2603
 
Qua bến đò xưa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 1876
 
Thuyền hoa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 2978
 
Mười thương
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 3278
 
Lý cây đa
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 7992
 

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO