Thu An
Tên đầy đủ: Đang cập nhật
Ngày sinh: Đang cập nhật
Đời thường nghệ sĩ:
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Mười thương
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 2897
 
Qua bến đò xưa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 3241
 
Thuyền hoa
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 2064
 
Rẽ mạ đầu mùa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 8357
 
Ngồi tựa song đào
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 2646
 
Qua bến đò xưa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 1916
 
Thuyền hoa
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 3016
 
Mười thương
Thu An | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 3316
 
Lý cây đa
Thu An | Thể loại: Bài bản tài tử | Lượt nghe: 8052
 

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO

  • Theo tuần
  • Theo tháng