Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Dự Hội Hồng Hoa
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Út Hậu
Diệu HiềnNgọc GiàuÚt Trà ÔnHữu Phước

Hiện tại chưa có ai bình luận !