Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tiếng trống Mê Linh
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thu Vân
Nguyễn Thanh ToànLê Quốc PhòngVõ Minh LâmHồ Ngọc TrinhMỹ VânKim LuậnLê Minh HảoPhùng Ngọc BảyNguyễn Văn MẹoHuyền TrangPhạm Vũ Thành

Hiện tại chưa có ai bình luận !