Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tiếng trống Mê Linh
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Nguyễn Thanh Toàn
Lê Quốc PhòngVõ Minh LâmHồ Ngọc TrinhMỹ VânKim LuậnLê Minh HảoThu VânPhùng Ngọc BảyNguyễn Văn MẹoHuyền TrangPhạm Vũ Thành

Hiện tại chưa có ai bình luận !