Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tiếng Hò Sông Hậu
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Tô Kiều Lan
Ngọc BíchDiệp LangGiang ChâuTuấn Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !