Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Chiếc quạt trầm hương
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Hoàng Vân
Diệp LangMinh PhụngThanh NgaVăn HườngPhương QuangKim Lệ ThủyKiều Mai LýTrang Bích Liễu

Hiện tại chưa có ai bình luận !