Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Chiếc quạt trầm hương
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kiều Mai Lý
Diệp LangMinh PhụngThanh NgaVăn HườngPhương QuangKim Lệ ThủyHoàng VânTrang Bích Liễu

Hiện tại chưa có ai bình luận !