Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ngao Sò Ốc Hến
Đóng góp: MEM
Trường Xuân (Bói Ngao), Thanh Điền (Huyện Trìa), Thanh Kim Huệ (Thị Hến), Nam Hùng (Thầy Đề), Tô Kim Hồng (Bà Huyện), Giang Châu (Trùm Sò)...

Nghệ sĩ diễn chung với Trường Xuân
Thanh Kim HuệGiang ChâuNam HùngThanh ĐiềnTô Kim Hồng

Hiện tại chưa có ai bình luận !