Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ngao Sò Ốc Hến
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phượng Liên
Út Trà ÔnThành ĐượcKiều Mai Lý

Hiện tại chưa có ai bình luận !