Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV12: Con cò trắng
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Lê Quốc Phòng
Minh TrườngNguyễn Thanh NhườngVõ Thành PhêThu VânDiễm KiềuPhượng LoanThúy LoanHuyền TrangBùi Trung ĐẳngChiêu Hùng

Hiện tại chưa có ai bình luận !