Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV12: Con cò trắng
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Bùi Trung Đẳng
Lê Quốc PhòngMinh TrườngNguyễn Thanh NhườngVõ Thành PhêThu VânDiễm KiềuPhượng LoanThúy LoanHuyền TrangChiêu Hùng

Hiện tại chưa có ai bình luận !