Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV 51: CHUYỆN TÌNH HOA SƠN
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Trần Ngọc Nhã Thi
Lê Quốc PhòngLê TứMinh TrườngThanh TiềnPhượng LoanNhư HuỳnhNguyễn Văn Hợp

Hiện tại chưa có ai bình luận !