Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV 51: CHUYỆN TÌNH HOA SƠN
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Tiền
Lê Quốc PhòngLê TứMinh TrườngPhượng LoanNhư HuỳnhTrần Ngọc Nhã ThiNguyễn Văn Hợp

Hiện tại chưa có ai bình luận !