Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV 51: CHUYỆN TÌNH HOA SƠN
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Nguyễn Văn Hợp
Lê Quốc PhòngLê TứMinh TrườngThanh TiềnPhượng LoanNhư HuỳnhTrần Ngọc Nhã Thi

Hiện tại chưa có ai bình luận !