Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV 21: Hai chiều ly biệt
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Minh Trường
Lê Văn GànLê Minh HảoThu VânNguyễn Văn MẹoVân HàChí LinhHuyền TrangTrần Ngọc Nhã Thi

Hiện tại chưa có ai bình luận !