Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV 21: Hai chiều ly biệt
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Lê Minh Hảo
Minh TrườngLê Văn GànThu VânNguyễn Văn MẹoVân HàChí LinhHuyền TrangTrần Ngọc Nhã Thi

Hiện tại chưa có ai bình luận !