Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV 21: Hai chiều ly biệt
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Trần Ngọc Nhã Thi
Minh TrườngLê Văn GànLê Minh HảoThu VânNguyễn Văn MẹoVân HàChí LinhHuyền Trang

Hiện tại chưa có ai bình luận !