Nghệ sĩ: Hồng Nga | Minh Cảnh | Thanh Kim Huệ | Soạn giả: Đang cập nhật | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 2146
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ly Rượu Mừng
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Hồng Nga
Minh CảnhThanh Kim Huệ

Hiện tại chưa có ai bình luận !