Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc LK Đưa em về quê hương
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thu Nga
MEMThương TrầnAnh KiệtNăm PhátVăn XuyênĐắc DuyênThanh Hà

Hiện tại chưa có ai bình luận !