Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc LK Đưa em về quê hương
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Anh Kiệt
MEMThương TrầnNăm PhátVăn XuyênThu NgaĐắc DuyênThanh Hà

Hiện tại chưa có ai bình luận !