Nghệ sĩ: Lê Văn Gàn | Mỹ Vân | Soạn giả: Hà Triều | Quy Sắc | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 4608
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đường về hai thôn
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !