Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Cung tơ hòa điệu
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Võ Thành Phê
Hồ Ngọc TrinhLê Văn Gàn

Hiện tại chưa có ai bình luận !