Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Chiếc quạt trầm hương
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phương Quang
Diệp LangMinh PhụngThanh NgaVăn HườngKim Lệ ThủyKiều Mai LýHoàng VânTrang Bích Liễu

Hiện tại chưa có ai bình luận !