Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Chiếc quạt trầm hương
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kim Lệ Thủy
Diệp LangMinh PhụngThanh NgaVăn HườngPhương QuangKiều Mai LýHoàng VânTrang Bích Liễu

Hiện tại chưa có ai bình luận !