Thông tin về thành viên

Thành viên: MEM

Huyền Trân Công Chúa
Tuyết Hồng | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5165
   
Gặp nhau làm ngơ
Thanh Nam | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 5358
   
Bạn đời ơi cho nhắn
Thanh Nam | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 6005
   
Kẹt tên
Thanh Nam | Thể loại:  Vọng cổ hài | Lượt nghe: 2454
   
   
Hương Thầm
Thanh Thanh Tâm | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 3264
   
Qua đồng tro
Thanh Sang | Đan Châu | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 226
   
Bên dòng Kênh Sáng
Thanh Sang | Thanh Nga | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 287
   
Ông lão chèo đò
Thanh Sang | Cẩm Tiên | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 346
   
Ngày hạnh phúc
Thanh Sang | Thanh Kim | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 330
   
Mùa vú sữa
Thanh Sang | Thanh Nhanh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 431
   
Chiếc áo mùa thu
Thanh Sang | Cao Thị | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 393
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO