Nghệ sĩ: Thanh Tuấn | Lệ Quyên (CL) | Soạn giả: Hoài Linh | Quế Anh | Anh Phong | Ðóng góp: Hồng Phượng | Lượt nghe: 4693 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nhớ một người
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !